صفحه اصلی

برگزیده های بایامد

معرفی اجمالی

EEG


EMG

- حداقل نویز حرکتی
- اکتیو الکترود
-طول عمر باطری10 ساعت
-برد دستگاه 10 مترقابلیت ارتقا به 30 متر
-کاربری بسیار آسان نرم افزار
- نصب آسان روی اندام ها 
-ورژن های 8، 16، 32، 64، کاناله 


ECG

-نویز ورودی 700nVrms
-فرکانس نمونه برداری تا 8KH
- بی سیم 
- ورژن 3تا 12 کانالهTDCS

-دو کانال تحریک مستقل و همزمان 
-اعمال شکل موج تحریک به صورت  دلخواه
-مستقل بودن کانال های تحریک و ثبت 
-کاربری آسان نرم افزار
تازه ها

25 فروردين 1398
04 بهمن 1397
04 بهمن 1397